Nu är genetik kursen påbörjad, kursledare Barbro Kamleitner och 5 gånger. Den är genom Örebro Läns Kennelklubb.

/Katja smiley