Antalet registrerade hundar, dvs valpar och importer, som Svenska kennelklubben registrerat under åren.
Inom parentes är 20 i topp av mest registrerade raser.

Chinese crested dog

År 2011 – 927 st (placering 10 av 20)
År 2012 – 838 st (placering 11 av 20) – varav 4 stycken är Spotifly
År 2013 – 667 st (placering 17 av 20)
År 2014 – 682 st (placering 14 av 20) – varav 4 stycken är Spotifly
År 2015 – 493 st
År 2016 – 406 st – varav 1 st är Spotifly
År 2017 – 453 st – varav 7 st är Spotifly
År 2018 – 386 st – varav 4 st är Spotifly

År 2019 – 378 st

År 2020 – 457 st – varav 8 st är Spotifly

Jag har sedan start av min uppfödning registrerat 28 valpar fördelat på sex kullar.

Eftersom rasen dansk-svensk gårdshund intresserar mig så kommer de här:

År 2011 – 638 st (placering 17 av 20)
År 2012 – 681 st (placering 20 av 20)
År 2013 – 641 st (placering 18 av 20)
År 2014 – 631 st
År 2015 – 618 st (placering 19 av 20)
År 2016 – 794 st (placering 12 av 20)
År 2017 – 728 st (placering 14 av 20)
År 2018 – 859 st (placering 9 av 20)

År 2019 – 841 st (placering 11 av 20)

År 2020 – 974 st (placering 9 av 20)