Idag har jag avslutat SKK:s distanskurs “Hundens beteende”. En mycket intressant och ingående kurs. Denna är inte den delkursen som ingår i uppfödarutbildningen utan är en separat kurs även
om de har samma namn.

/Katja och dogsen smiley