Då har E-kullen fyllt fyra månader igår 7 december. Spotifly Esme hälsar till alla kullsyskonen!

/Katja och dogsen smiley